UNGER Anna (T.v. Peter + HOHENBERGER Eva)   * 14.09.1803 Bg (Tp: Anna Maria Ebinger, Clemens Dassing)     † 16.05.1852 Ns      oo 07.01.1823 Lh SCHUSTER Franz (1800 Lh - 1877 Ns) (Tz: Adalbert Kriegner, Michael Kirch) als seine erste Frau bevor er am 04.05.1858 in Ns GEYER Katharina (1807 Gj - 1870 Ns) heiratete  -  LhFb, BgFb

UNGER Nikolaus (S.v. Michael + LAUB Elisabetha)    *  20.03.1815 Bg (Tp: Nikolaus Laub, Anna Maria Unger)      † 24.04.1887 Ns       oo 16.01.1837 Bg MANGOL Barbara (*1819 Gb)  -  Bmf, GbFb, BgFb

UNGER Nikolaus (S.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)    * 14.03.1838 Bg (Tp: Nikolaus Unger, Elisabeth Mangol)         †1891 Ns      oo 1) 28.01.1861 Ns GERGER Susanna (1841 Bg - 1863 Ns) (Tz: Adam Mangol, Sebastian Mettler)     oo 2) 08.02.1864 Ns WIRT(H) Magdalena (~1842 Lh - 1899 Ns) (Tz: Thomas Thierjung, Christian Bauer)  -  GR15, LhFb, BgFb

UNGER Josef (S.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 12.07.1840 Bg (Tp: Josef Mangol, Theresia Streble)      † 26.03.1885 Ns      oo 26.01.1863 Ns LEGO Anna (~1843 Gl) (Tz: Peter Unger, Johann Gerber)   -   BgFb

UNGER Maria Anna (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 08.09.1842 Bg (Tp: Maria Anna Mangol, Thomas Thierjung)       † 20.10.1872 Ns      oo 23.06.1863 Ns SCHIMMEL Georg (1840 Bg - 1912 Ns) (Tz: Georg Schang, Nikolaus Schneider) als seine erste Frau bevor er in 1873 SCHLUPP Barbara (1852 Bg - 1909 Ns) heiratete  -  GR21, js, BgFb

UNGER Lorenz (S.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)    * 20.03.1845 Ns (Tp: Lorenz Mangol, Anna Maria Unger)      †  16.09.1872 Ns     oo 15.05.1871 Ns SCHLUPP Martha (1846 Bg – 1913 Gb) (Tz: Lorenz Mangol, Franz Zoller) -  as, GbFb, BgFb

UNGER Kaspar (S.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 02.08.1847 Ns (Tp: Kaspar Brach, Elisabeth Basch)        † 22.09.1910 Ns       oo 26.01.1874 Ns STEMBER Anna Maria (1856 Gj – 1912 Ns) (Tz: Kaspar Brach, Philipp Puljer)  -  GR7, (GjFb), BgFb

UNGER Elisabeth (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 05.01.1851 Ns (Tp: Nikolaus Pasch, Elisabeth Prag)      † 24.09.1872 Ns       oo 07.02.1870 Ns EBNER Anton (*1846 Gj) (Tz: Johann Maiwurm, Kaspar Brach) als seine erste Frau bevor er in 1872 BETTNAR THeresia (*1854 Gb) heiratete   -   BgFb

UNGER Sebastian (S.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 15.06.1853 Ns (Tp: Sebastian Mettler, Elisabeth Gerger)      † 23.06.1855 Ns   -   BgFb

UNGER Elisabeth (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)    * 19.02.1856 Ns (Tp: Heinrich Schimmel, Elisabeth Baasch)     † 28.01.1941 Ns       oo 08.02.1876 Ns BIRKENHEUER Johann (1853 Ns - 1911 Ns) (Tz: Johann Pirkenheuer, Nikolaus Keszler)  -  GR6, MBd, BgFb

UNGER Anna Maria (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 17.07.1858 Ns (Tp: Nikolaus Ströbl, Anna Maria Mettler)      † 05.09.1858 Ns   -   BgFb

UNGER Josefa (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 20.08.1859 Ns (Tp: Adam Gerger, Josefa Kronberger)     †?      oo 11.11.1877 Ns GRIESZL Nikolaus (*1856 Bg) (Tz: Nikolaus Kohl, Josef Unger)   -   BgFb

UNGER Josef (S.v. Nikolaus + GERGER Susanna)   * 04.12.1862 Ns (Tp: Josef Unger, Anna Gerger)      † 14.05.1863 Ns   -   BgFb

UNGER Katharina (T.v. Nikolaus + MANGOL Barbara)   * 13.06.1863 Ns (Tp: Josef Brach, Katharina Springart)      † 10.03.1864 Ns   -   BgFb

UNGER Theresia (T.v. Nikolaus + 2. Frau WIRTH Magdalena)   * 26.12.1864 Lh         †?       oo 20.11.1887 Ns SZILJER Michael (*1865 Bg) (Tz: Josef Schneider, Johann Birkenheier)   -   BgFb

UNGER Josef  (S.v. Lorenz + SCHLUPP Martha)   * 11.08.1866 Bg (Tp: Josef Unger, Magdalena Zoller)      † 18.08.1866 Bg (vorehelich)   -  as, BgFb

UNGER Elisabetha (T.v. Nikolaus + 2. Frau WIRTH Magdalena)    * 31.01. oder 02.02.1867 Ns (Tp: Heinrich Bitto, Elisabeth Unger)      †1928 Ns       oo HOLZ Ludwig (1852 Ns - 1913 Ns), Witwer von SCHIPPER Magdalena (1858 Ns  - 1895 Ns) - Elisabetha hatte zwei uneheliche Kinder, Anna und Nikolaus, bevor sie HOLZ Ludwig heiratete  -  GR5, js, pm, jt, BgFb

UNGER Georg (S.v. Lorenz + SCHLUPP Martha)    * 05.11.1867 Ns (Tp: Georg Schimmel, Margaretha Gimpl)       †?   -   as, BgFb

UNGER Eva (T.v.?)  *~1868 Ns         †  02.08.1924 Ns        oo LICHTFUSS Franz (~1857 - 1937), Witwer von ZWERGAL Anna Maria (1862 Ns - 1898 Ns)  -  mit Stief-Sohn Franz LICHTFUSS (1886 Ns - 1978 Ns) und OTT Margaretha (1891 Ns - 1974 Ns) begraben  -  GR12

UNGER Eva (T.v. Nikolaus + 2. Frau WIRTH Magdalena)   * 27.04.1868 Ns (Tp: Georg Schimmel, Eva Lang)      †?      oo 19.10.1896 Bg MARTIN Peter (1853 Bg - 1898 Bg) (Tz: Mathias Martin, Ludwig Holz), Witwer von VOLK Maria Anna (1859 Bg - 1896 Bg)   -   BgFb

UNGER Johann (S.v. Nikolaus + 2. Frau WIRTH Magdalena)   * 12.09.1869 Bg (Tp: Johann Zwergall, Anna Lego)      †?     BgFb

UNGER Johann (S.v. Lorenz + SCHLUPP Martha)   * 20.09.1870 Ns (Tp: Johann Schlupp, Barbara Unger)        † 06.10.1871 Ns   -   BgFb

UNGER Kaspar (S.v. Nikolaus + 2. Frau WIRTH Magdalena)   * 07.06.1871 Ns (Tp: Kaspar Unger, Anna Schuster)      † 01.08.1891 Ns   -   BgFb

UNGER Josefa (T.v. Lorenz + SCHLUPP Martha)   * 10.02.1872 Ns (Tp: Ferdinand Cherrier, Josefa Unger)     †?    oo 16.06.1891 Gb SCHÜTZ Michael (*1857 Mf) (Tz: Michael Hackbeil, Johann Bartole) als seine zweite Frau nach REIS Anna (*1863 Mf) -  GbFb, BgFb

UNGER Anna (T.v. Kaspar + STEMBER Anna)    * 19.02.1875 Ns (Tp: Michael Springart, Anna Unger)        † 28.02.1956 Ns      oo GOSCHY Heinrich (~1873 - 1935)  -  GR14, MBd, js, BgFb

UNGER Barbara (T.v. Kaspar + STEMBER Anna)    * 19.02.1877 Ns (Tp: Josef Schipper, Elisabeth Birkenheuer)       † 19.09.1956 Ns      oo ZOLLER Peter (1877 Ns - 1955 Ns)  -  GR15, js, BgFb

UNGER Josef (S.v. Kaspar + STEMBER Anna)    * 15.04.1879 Ns (Tp: Josef Unger, Barbara Theisz)       †?    -    SM, BgFb

UNGER Nikolaus (S.v. Kaspar + STEMBER Anna)   * 23.11.1882 Ns (Tp: Nikolaus Grieszel, Margaretha Goschi)   ?oo PIATKA Christina aus Lugos?  -  SM, HK, BgFb

UNGER Eva (unehel. T.v. UNGER Eva *1868 Ns)   * 04.11.1886 Ns (Tp: Peter Becker, Eva Unger)      † 07.11.1886 Ns  -  die Mutter heiratete in 1896 Bg MARTIN Peter   -   BgFb

UNGER (in 1906 Namensänderung: HOLZ) Anna (unehel. T.v. UNGER Elisabeth *1867 Ns)   * 07.11.1888 Ns (Tp: Jakob Klein, Anna Unger)      † 29.12.1970 Ns     oo 16.05.1909 Ns KLEITSCH Philipp   -  die Mutter von UNGER Anna heiratete ~1895 HOLZ Ludwig (1852 Ns - 1913 Ns), Witwer von SCHIPPER Magdalena  -   BgFb

UNGER (in 1906 Namensänderung: HOLZ) Nikolaus (unehel. S.v. UNGER Elisabeth *1867 Ns)   * 01.09.1893 Ns (Tp: Nikolaus Holz, Theresia Szilier)      † 03.02.1978 Ns       oo 1) 18.01.1919 Ns NOTHUM Margaretha (*1893 Ns), Witwe von SCHNEIDER Johann (1885 Ah - 1916)        oo 2) 01.12.1950 LICHTFUSS Elisabetha (1904 Kb – 1973 Ns), Witwe von NAUY Michael (Tz: Mathias Heim, Josef Goschy)  -  die Mutter von UNGER Nikolaus heiratete ~1895 HOLZ Ludwig (1852 Ns - 1913 Ns), Witwer von SCHIPPER Magdalena  -   BgFbGL3, MBd, pm, js, BgFb