BAUMANN Friedrich (S.v. Johann + SCHWARTZ Anna Johanna)   * 21.06.1794 Bg       † 16.04.1853 Ns      oo 23.01.1815 Bg PICHER Anna Maria (1794 Lh - 1865 Ns) (Tz: Peter Hohenberger, Georg Meininger)  -  BgFb

BAUMANN Jakob (S.v. Johann + SCHWARTZ Anna Johanna)   * 07.11.1798 Bg (Tp: Jakob Schlupp, Christina Hohenberger)       † 04.03.1873 Ns       oo 21.02.1819 Bg KARMANN Apollonia (1801 Bg - 1878 Ns) (Tz: Jakob Schlupp, Jakob Strebele)  -  BgFb

BAUMANN Johann (S.v. Johann + SCHWARTZ Anna Johanna)   * 12.01.1814 Bg (Tp: Johann Laub, Anna Dassinger)        †?       oo 1) 14.10.1839 Bg JAKOBI Margaretha (1819 Bg - 1855 Ns) (Tz: Nikolaus Jakobi, Christoph Michel)      oo 2) 26.06.1855 Ah KREUTER Theresia (*1836 Mf) (Tz: Ludwig Kronenberger, Kaspar Prunkl)  -   BgFb, AhFb

BAUMANN Christian (S.v. Friedrich + PICHER Anna Maria)   *03.10.1816 Bg (Tp: Christian Picker, Magdalena Schmitt)        † 06.12.1884 Ns         oo 21.01.1840 Bg KESTLER Anna Maria (*1820 Bg) (Tz: Christian Picher, Johann Jakobi)  -  BgFb

BAUMANN Clemens (S.v. Friedrich + PICHER Anna Maria)   * 04.03.1819 Bg (Tp: Clemens Unger, Barbara Baumann)       †?        oo 1) 29.01.1844 Bg SCHNEIDER Katharina (1825 Bg - 1844 Bg) (Tz: Clemens Unger, Lorenz Schneider)     oo 2) 13.01.1845 Bg PIATKA Susanna (1825 Bg - 1856 Ns) (Tz: Anton Thierjung, Johann Piatka)     oo 3) 14.04.1856 Ns KRONEBERGER Elisabeth (*1835 Bg) (Tz: Martin Volk, Ludwig Schόtz), Witwe von WEBER Johann (1831 Gj - 1855 Ns)  -  BgFb

BAUMANN Elisabeth (T.v. Friedrich + PICHER Anna Maria)   * 27.11.1822 Bg (Tp: Elisabeth Baumann, Peter Schlupp)      † 07.01.1893 Ns      oo 1) 06.05.1844 Bg THIERJUNG Anton (1821 Bg - 1880 Ns) (Tz: Anton Heumann, Peter Schlupp)     oo 2) 20.02.1882 Gj PETTENDORF Johann   -   BgFb

BAUMANN Martha (T.v. ?)  *~1825?        † bevor 1884       oo ENGELMANN Michael am 08.02.1847 Ns als seine erste Frau bevor er am 27.01.1884 in Ns TILLGER Katharina (Witwe von SCHMIDT Josef) heiratete  -  LhFb

BAUMANN Maria Anna (T.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 24.09.1821 Bg        †?       oo 1)  16.10.1848 FENDLER Josef (1823 Gb - ?vor 1861, Witwer von FUSSKELLER Anna 1824 Gb – 1848 Gb) (Tz: Georg Ankner, Anton Taugner)    oo 2) 05.11.1860 Ns WIENER Nikolaus (1816 Os - 1865 Ah) (Tz: Peter Enderle, Nikolaus Unger)  GbFb, BgFb

BAUMANN Magdalena (T.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 03.08.1826 Bg (Tp: Magdalena Schmidt, Nikolaus Laub)       †?       oo 12.11.1849 Ns SOFRO Jakob (*1827 Af) (Tz: Johann Sofro, Nikolaus Kucsal)  -  BgFb

BAUMANN Martha (T.v. ?)   *~1828 Wj         † 02.06.1883 Ns     oo 08.02.1847 Ns ENGELMANN Michael (1821 Lh - 1890 Ns) (Tz: Peter Marti9n, Josef Laub) als seine erste Frau bevor TILLGER Katharina (*~1832 Lh)   -   BgFb

BAUMANN Josef (S.v. Jakob + KARMANN Apollonia)    * 23.10.1830 Bg (Tp: Josef Laub, Maria Anna Dassinger)         † 29.09.1911 Ns        oo 09.05.1859 Ns  WALTER Christina (~1832 Af - 1911 Ns) (Tz: Christian Baumann, Nikolaus Unger)  - GR7, BgFb

BAUMANN Nikolaus (S.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 04.12.1832 Bg (Tp: Nikolaus Laub, Rosina Goschi)        † 13.01.1904 Ns        oo 23.02.1857 Ns SPRINGARD Barbara (1836 Bg - 1903 Ns) (Tz: Nikolaus Baasch, Mathias Schipper)  -  BgFb

BAUMANN Anna (T.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 24.07.1835 Ah       †?       oo 11.11.1872 Ns SCHIMMEL Mathias (*1844 Bg) (Tz: Heinrich Schimmel, Mathias Jacobi)  -  Anna hatte zwei uneheliche Kinder bevor sie heiratete  - (laut AhFb heiratete sie REMMEL!) -  BgFb

BAUMANN Margaretha (T.v. Friedrich + PICHER Anna Maria)   * 22.09.1836 Bg (Tp: Margaretha Schmidt, Josef Thierjung)        †?        oo 19.02.1855 Ns DEBACHER Josef (Tz: Karl Keresziury de Szinerszegh, Nikolaus Baasch)  -  BgFb

BAUMANN Anna Maria (T.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 29.11.1837 Ah        †?       oo 1) 04.02.1861 Ns SCHAUERMANN Nikolaus (1830 Gl - 1874 Ns) (Tz: Dominik Schauermann, Nikolaus Baumann)    oo 2) 21.05.1877 Ns SCHIWAL Mathias (~1840 Gb - ?), Witwer von ENGELMANN Barbara (1826 Bg - 1876 Dg) (Tz: Franz Schilsung, Johann Fuchs)  -  (laut AhFb heiratete sie FENDLER!)  -  AhFb, GbFb, BgFb

BAUMANN Franz (S.v. Johann + JAKOBI Margaretha)   * 13.01.1840 Bg (Tp: Franz Prunkl, Margaretha Baumann)        † 23.08.1848 Ns  - BgFb

BAUMANN Franz (S.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 13.01.1841 Ah         †?       oo 31.05.1863 Ns BALLMANN Maria Anna (*1844 Lh) (Tz: Jakob Schlosser, Michael Schmidt)  -  LhFb, BgFb

BAUMANN Marianna (T.v. Johann + JAKOBI Margaretha)   * 08.03.1844 Bg         †?        oo 06.06.1865 Bg WEBER Jakob (1842 Bg - 1921 Bg) (Tz: Michael Schneider, Christian Baumann)  -  BgFb

BAUMANN Katharina (T.v. Clemens + 1. Frau SCHNEIDER Katharina)   * 20.07.1844 Ns (Tp: Katharina Thierjung, Christian Baumann)        † 21.09.1844 Bg  - BgFb

BAUMANN Maria Anna (T.v. Jakob + KARMANN Apollonia)   * 24.01.1845 Ns (Tp: Maria Anna Karmann, Johann Schipper)        †?    (sie hatte uneheliche Zwillinge in 1866)  -  BgFb

BAUMANN Anton (S.v. Clemens + 2. Frau PIATKA Susanna)   * 15.02.1846 Ns (Tp: Anton Thierjung, Magdalena Baumann)        †?    -   BgFb

?BAUMANN / FENDLER Anna (T.v. ?FENDLER Michael + BAUMANN Maria Anna)   * 18.09.1847 Ns (Tp: Christian Baumann, Anna Palmann)    †?   (ihre Mutter heiratete am 05.11.1860 in Ns WIENER Nikolaus)   -   BgFb, GbFb

BAUMANN Eva (T.v. Johann + JAKOBI Margaretha)   * 25.03.1848 Ns (Tp: Nikolaus Gerger, Eva Schόtz)        †?   -   BgFb

BAUMANN Jakob (S.v. Clemens + 2. Frau PIATKA Susanna) * 20.06.1848 Ns (Tp: Jakob Fux, Margaretha Dix)      †?   -   BgFb

BAUMANN Christina (unehel. T.v. BAUMANN Magdalena *1826 Bg)   * 30.11.1848 Ns (Tp: Johann Palmann, Christina Sofro)        †?    (ihre Mutter Magdalena heiratete ein Jahr nach dem Geburt SOFRO Jakob)  -  BgFb

BAUMANN Anton (S.v. Clemens +  2. Frau PIATKA Susanna)  * 16.06.1850 Ns (lebte Ό Stunde)         † 16.06.1850 Ns   -   BgFb

BAUMANN Katharina (T.v. Christian + KESTLER Anna Maria)   *~1850 Ns (nicht im Taufbuch)        † 09.11.1863 Ns   -   BgFb

BAUMANN Katharina (T.v. Johann + JAKOBI Margaretha)   * 24.06.1851 Ns (Tp: Ludwig Kronenberger, Katharina Keszler)       †?    -  BgFb  

BAUMANN Maria (T.v. Clemens + 2. Frau PIATKA Susanna)   * 24.08.1851 Ns (Tp: Martin Volk, Maria Kohl)        † 27.08.1856 Ns   -  BgFb 

BAUMANN Eva (T.v. Clemens + 2. Frau PIATKA Susanna)   * 20.01.1854 Ns (Tp: Johann Piatka, Eva Prunkl)         † 10.12.1862 Ns    -  BgFb 

BAUMANN Barbara (T.v. Josef + WALTER Christina)   * 08.03.1854 Ns (Tp: Johann Sofro, Barbara Noheimer)       † 01.02.1855 Ns   -  BgFb 

BAUMANN Anna (T.v. Josef + WALTER Christina)   * 08.01.1856 Ns (Tp: Nikolaus Unger, Anna Baumann)      † 10.03.1945       oo 1) 17.01.1876 Ns REML Peter (1852 Pj - 1881 Pa) (Tz: Josef Lech, Nikolaus Unger)    oo 2) 10.09.1882 Ns KAPSAUER Josef (*1858 Ki) (Tz: Wilhelm Mann, Josef Schmidt - beide aus Bi)  -  BgFb 

BAUMANN Maria Anna (T.v. Clemens + 2. Frau PIATKA Susanna)  * 12.01.1856 Ns (lebte Ό Stunde - von der Hebamme getauft)     -  BgFb

BAUMANN Josef (S.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   *07.01.1857 Ns (Tp: Josef Kriszanics, Martha Baumann)       † 17.01.1857 Ns   -  BgFb 

BAUMANN Barbara (T.v. Johann + 2. Frau KREUTER Theresia)   * 10.01.1857 Ns (Tp: Kaspar Prunkl, Barbara Unger)        †?    -  BgFb   

BAUMANN Nikolaus (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 22.09.1857 Ns (Tp: Nikolaus Feuler, Katharina Sprengard)       † 24.10.1857 Ns  -   BgFb 

BAUMANN Maria Anna (T.v. Josef + WALTER Christina)   * 17.10.1857 Ns (Tp: Johann Pallmann, Marianna Baumann)      †?       oo 14.01.1876 Ns ENGELMANN Ludwig (1854 Ns - 1920 Ns) (Tz: Peter Enderle, Johann Baumann)  -  BgFb  

BAUMANN Margaretha (unehel. T.v. Anna Maria *1837 Ah)   * 25.10.1857 Ns (Tp: Nikolaus Unger, Margaretha Berger)       † 21.07.1858 Ns   (ihre Mutter Margaretha heiratete spδter SCHAUERMANN Nikolaus und SCHIWAL Mathias, oder laut AhFb FENDLER!)  -   BgFb 

BAUMANN Margaretha (T.v. ?)   *~1857          †02.12.1926 Ns         oo ENGELMANN Ludwig (~1854 – 1920)  -  mit ENGELMANN Nikolaus (*1913) und ROTH Elisabeth (*1921) begraben  -  GR19

BAUMANN Josef (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 08.08.1858 Ns (Tp: Josef Baumann, Maria Anna Jakoby)       †?      oo 06.02.1882 Ah PILLI Elisabetha (*1860 Ah) (Tz: Mathias Willisch, Josef Baumann)   AhFb, SM, dd, BgFb

BAUMANN Angela (T.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   * 06.01.1858 Ns (Tp: Christian Baumann, Angela Gehl)        † 11.06.1859 Ns   -  BgFb

BAUMANN Nikolaus (S.v. Johann + 2. Frau KREUTER Theresia)   * 11.12.1858 Ns (Tp: Nikolaus Unger, Katharina Hellmann)        †?    -  BgFb

BAUMANN Franz (S.v. Josef + WALTER Christina)    * 16.12.1859 Ns (Tp: Franz Thierjung, Barbara Baumann)       † 27.07.1919 Ns       oo 12.10.1884 Ns GIEHL Eva (1865 Bg - 1907 Bg) (Tz: Nikolaus Baumann, Jakob Lind)  -  GR8, BgFb

BAUMANN Magdalena (T.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   * 27.12.1859 Ns (Tp: Nikolaus Dix, Magdalena Zoller)      †?    -  BgFb

BAUMANN Johann (S.v. Johann + 2. Frau KREUTER Theresia)   * 17.09.1861 Ns (Tp: Johann Schneider, Christina Dinier)        †?    -  BgFb

BAUMANN Josef (S.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   * 23.02.1862 Ns (Tp: Josef Kronberger, Eva Dix)        †?    -  BgFb

BAUMANN Elisabeth (T.v. Josef + WALTER Christina)   * 19.06.1862 (Tp: Nikolaus Kesztler, Elisabeth Welz)        † 1930 Ns       oo 15.04.1883 Ns KRATOCHWILL Josef (1860 Bg - 1920 Ns) (Tz: Philipp Gerstenmeyer, Lorenz Betnar)  - GL5, BgFb

BAUMANN Peter (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 26.06.1862 Ns (Tp: Peter Springart, Elisabeth Villioung)         † 24.02.1866 Ho  -  BgFb

BAUMANN Christian (unehel. S.v. BAUMANN Anna *?)   * 25.07.1863 Ns (Tp: Christian Baumann, Barbara Venandi)      † 20.01.1868 Ns  -   BgFb

BAUMANN Maria (T.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   * 08.06.1864 Ns (Tp: Michael Engelmann, Maria Baumann)       †?    -  BgFb

BAUMANN Margaretha (T.v. Josef + WALTER Christina)   *20.09.1864 Dg        † 07.01.1941 Ns     oo 11.01.1885 Ns MάLLER Josef (1861 Bg - 1937) (Tz: Josef Schlupp, Johann Birkenheuer) -  Mit Enkelin KINSCH Margaretha (1926 - 1928) begraben -  GL5, tb, BgFb

BAUMANN Johann (S.v. Franz + BALLMANN Marianna)   * 22.09.1864 Ns (Tp: Johann Ballmann, Elisabeth Szadorf)       † 26.12.1875 Sg  -  BgFb

BAUMANN Franz (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   *1865 Ho         † 21.06.1874 Ns  -   BgFb

BAUMANN Anna (unehel. Zwilling v. BAUMANN Maria Anna *1845 Ns)   * 08.06.1866 Ns (von der Hebamme Apollonia Baumann getauft)     † 08.06.1866  -  BgFb 

BAUMANN Nikolaus (unehel. Zwilling v. BAUMANN Maria Anna *1845 Ns)   * 08.06.1866 Ns (Tp: Nikolaus Kφszler, Anna Bier)       † 23.01.1867 Ns  -  BgFb

BAUMANN Franz (S.v. Franz + BALLMANN Marianna)   * 02.07.1866 Ns (Tp: Franz Kafga, Anna Beitz)         † 05.11.1867 Ns  -   BgFb

BAUMANN Barbara (unehel. T.v. BAUMANN Anna *?)   * 22.09.1866 Ns (Tp: Josef Debach, Barbara Winandi)        †?    -  BgFb

BAUMANN Martha (T.v. Clemens + 3. Frau KRONEBERGER Elisabeth)   * 12.01.1867 Ns (Tp: Franz Schuszter, Martha Baumann)       †?    -  BgFb

BAUMANN Nikolaus (S.v. Josef + WALTER Christina)   * 29.02.1868 Ns (Tp: Nikolaus Schausz, Katharina Klein)       † 13.07.1873 Ns  -   BgFb

BAUMANN Marianna (T.v. Franz + BALLMANN Marianna)   * 02.07.1868 Ns (Tp: Anton Ballmann, Marianna Tillger)          †?    -  BgFb

BAUMANN Josef (S.v. ?)   *~1870?         † ? Ns     oo HEBESCH Anna - neben SCHMITZ Peter begraben - GR3 (siehe BAUMANN Josef *1871)

BAUMANN Barbara (T.v. Josef + WALTER Christina)   *10.04.1870 Ns (Tp: Josef Lech, Barbara Ballmann)       † 22.04.1870 Ns  -  BgFb

BAUMANN Mathias (unehel. S.v. BAUMANN Anna *1835 Ah bevor sie SCHIMMEL Mathias heiratete)   * 17.04.1870 Ns (Tp: Mathias Jacobi, Barbara Schimmel)       † 13.11.1871 Ns  -   BgFb

BAUMANN Josef (S.v. Josef + WALTER Christina)   * 07.10.1871 Ns (Tp: Josef Lech, Anna Schlupp)         † ? Ns       oo 07.01.1894 Ns SCHMITZ Anna (*1868 Gj) (Tz: Georg Cherrier, Philipp Trendler)  -  (?GR3), BgFb

BAUMANN Heinrich (unehel. S.v. BAUMANN Anna *1835 Ah bevor sie SCHIMMEL Mathias heiratete)   * 24.12.1871 Ns (Tp: Heinrich Jacobi, Barbara Schimmel)       † 29.10.1872 Ns  -   BgFb

BAUMANN Josef  (S.v. ?)  *~1872        † 23.03.1952 Ns      oo SCHMITZ Anna ( † bevor 1952)  -  ?zweite Frau nach HEBESCH Anna?  -  MBd, ?GR3

BAUMANN Mathias (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 24.01.1874 Ho (Tp: Mathias Laut, Christina Schneider)        † 12.02.1882 Ns  -    BgFb

BAUMANN Jakob (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * xx.02.1875 Ho        † 19.06.1875 Ns  -  BgFb

BAUMANN Josef (S.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 10.03.1876 Ns (Tp: Josef Lambing, Margaretha Springart)         † 07.01.1880 Ns  -   BgFb

BAUMANN Elisabeth (T.v. Nikolaus + SPRINGARD Barbara)   * 12.01.1879 Ns (Tp: Michael Springart, Elisabeth Thierjung)       † 30.12.1879 Ns  -  BgFb

BAUMANN Josef (unehel. S.v. BAUMANN Margaretha, illeg. T.v. BAUMANN Anna Maria *?)   * 09.01.1881 Ns (Tp: Josef Baumann, Elisabeth Baumann)       †?   -    BgFb   

BAUMANN Mathias (unehel. S.v. BAUMANN Margaretha, illeg. T.v. BAUMANN Anna Maria *?)   * 26.08.1882 Ns (Tp: Mathias Schauermann, Anna Bednar)      †?   -    BgFb  

BAUMANN Jakob (S.v. Franz + GIEHL Eva)   * 26.12.1885 Ns (Tp: Jakob Lind, Margaretha Kerschen)       † 02.02.1887 Ns  -  BgFb 

BAUMANN Eva (T.v. Franz + GIEHL Eva)   * 15.01.1888 Ns (Tp: Josef Ballmann, Eva Unger)       † 28.02.1892 Ns  -  BgFb 

BAUMANN Elisabeth (T.v. Franz + GIEHL Eva)   * 31.08.1890 Ns (Tp: Josef Kratochwill, Elisabeth Baumann)        †?   -   dd, BgFb

BAUMANN Katharina (T.v. Franz + GIEHL Eva)   * 12.05.1893 Ns (Tp: Christian Goschi, Katharina Springardt)        † xx.10.1961 Gn     oo 29.06.1911 Ns EBINGER Mathias (1886 Bg - 1961 Ns)  -  SM, js, BgFb

BAUMANN Margaretha (T.v. Franz + GIEHL Eva)  *1896 Ns -  in 1914 nach USA gefahren  -  Schwester Elisabeth in USA  -  dd, BgFb

BAUMANN Theresia (T.v. Josef + HEBESCH Anna)  *1898     † 24.10.1968     oo LICHTFUSS Nikolaus (1895 - 1965)  -   GR3, MBd, js